Mathias Strömberg

Konceptutveckling
och design

Information

Portfolio

Linkedin

Instagram

Pinterest

Skype

Tumblr

DDB House

[Stratgi och design]

 

We Need To Talk

[Koncept, format-

och manusutveckling]

 

Livnet.se

[Startup i fas #1]

 

Design för tillväxt

[Designstrategi

för kommuner]

mathias@mathiasstromberg.com